Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển CC-VC, thi nâng ngạch CC, thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức; Nội quy thi, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website