• BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
  | hongthaicm | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐẢNG ỦY XÃ NHƠN MỸ                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ C NHƠN MỸ                                     Nhơn Mỹ, ngày 14 tháng 03  năm 2019  BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019           Họ và tên: Lê Hồng ...
 • BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019
  | hongthaicm | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐẢNG ỦY XÃ NHƠN MỸCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM--------------- Nhơn Mỹ, ngày ......tháng.......năm 2019 BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019 Họ và tên:       ………………………………………………..………Năm sinh:……………………….Chức vụ ...
 • Luyện từ và câu 2. Tuần 10. Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
  | hongthaicm | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
  https://hongthaicm.violet.vn/present/luyen-tu-va-cau-2-tuan-7-mrvt-tu-ngu-ve-cac-mon-hoc-tu-chi-hoat-dong-12458717.html
 • Bài giảng - CHÍNH TẢ NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON
  | hongthaicm | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
  /upload/50167/fck/files/GIÁO ÁN - CHÍNH TẢ NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON.ppt
 • BAI THU HOACH NGHI TW 8
  | hongthaicm | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
     ĐẢNG ỦY XÃ NHƠN MỸ                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM​CHI BỘ: TIỂU C NHƠN MỸ                                                                         Nhơn Mỹ, ngày 12 Tháng  02 năm 2019 BÀI THU HOẠCHHọc tập và quán triệt Nghị quyết Hội ...
 • Phieu du gio cap Tieu hoc, mau moi
  | hongthaicm | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY CẤP TIỂU HỌC(Kèm theo công văn số: 1.600, ngày 14/9/2018 của Sở GDĐT An Giang) Họ và tên người dạy:............................................................... Trường tiểu học ...........................Lớp: ............ ...