• Nguyễn Thị Mộng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 2A - TTK2
  • Điện thoại:
   0975 01 01 36
  • Email:
   nguyenthimongtrang.cnhonmy@gmail.com
 • Huỳnh Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Thể dục - CT CĐCS
  • Điện thoại:
   0972 41 00 54
  • Email:
   huynhquocdung.cnhonmy@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4A - TTK4
  • Điện thoại:
   0944997724
  • Email:
   nguyenthanhphong.cnhonmy@gmail.com
 • Trịnh Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 4B
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0966527332
  • Email:
   trinhthithuytrang.cnhonmy@gmail.com
 • Lê Trung Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 3C
  • Điện thoại:
   0349518421
  • Email:
   letrungdong.cnhonmy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cẩm Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 2B
  • Điện thoại:
   0987163477
  • Email:
   nguyenthicamthi.cnhonmy@gmail.com
 • Phan Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 1C - TTK1
  • Điện thoại:
   0979240332
  • Email:
   phanthithuyvan.cnhonmy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0348288927
  • Email:
   nguyenthianhhong.cnhonmy@gmail.com
 • Trương Thị Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Tin học
  • Điện thoại:
   0349519202
  • Email:
   truongthithuyan.cnhonmy@gmail.com
 • Huỳnh Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Thể dục
  • Điện thoại:
   0388750064
  • Email:
   huynhthanhphuong.cnhonmy@gmail.com
 • Trần Hữu Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 5B
  • Điện thoại:
   0987689804
  • Email:
   tranhuuchi.cnhonmy@gmail.com
 • Trịnh Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0915833171
  • Email:
   trinhthanhliem.cnhonmy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 2C
  • Điện thoại:
   0977545815
  • Email:
   nguyethiphuongnhi.cnhonmy@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp 2D
  • Điện thoại:
   0366938533
  • Email:
   nguyenhongthai.cnhonmy@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 105
Năm 2021 : 1.484