Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dengue tại cộng đồng

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dengue tại cộng đồng

 

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dengue tại cộng đồng

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dengue tại cộng đồng )

Tải file gốcTải file

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết dengue tại cộng đồng do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2012


Nguồn: http://t5g.org.vn